جملات ناب

دست نوشته هاي سجاد مقدمي

چگونه به خدا نزدیک تر شویم؟

وقتی عصبانی می شوی،خدا را به خاطر بیاور واینکه چقدر زندگی کوتاه وبی ارزش خواهد بود اگر آن را با عصبانیت تلف کنی .

-وقتی خوشحالی آن را با دیگران قسمت کن و خدا را شاکر باش وپایداری این شادی را از او عاجزانه طلب کن.

-وقتی اتفاق بد ویا خجالت آوری پیش می آید فکر کن که می توانست اتفاق بدتری رخ دهد.به یاد داشته باش که صبر پاداش بزرگی داردوخدا را برای آنکه اتفاق بدتری نیفتاده است شکر کن.

-به خودت هم فکر کن ،به تفریح،سرگرمی،خانواده ودوستان.امابدان که خدا همواره مراقب توست.

-همیشه کسانی را که بدون قید وشرط خدا را دوست دارند،دوست بدار.

-اگر دیگران تو را به خاطر رفتارت نکوهش می کنند،به کردارت رجوع کن،واگر آن ها را موجب رضایت خدا می دیدی،دیگران را نادیده بگیرواگر صدمه ای به تو زدند صبر پیشه کن.

-به هیچکس به عنوان زیر دست نگاه نکن شاید در نزد خدا او با ارزش تر از تو باشد.

-گاهی به مخلو قات عجیب و خارق العاده خداوند بیندیش.

-از خدا بخواه که گمشدگان را به راه راست هدایت نماید.

-پدر ومادرت را در آغوش بگیر ودست هایشان را ببوس.

-از دست یلبی به عشق الهی نا امید نشو.

-ببخش،فراموش کن و لبخند بزن.   
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 8:36  توسط سجاد مقدمي  |